tiskové barvy a laky stírací rakle tiskové barvy a laky stírací rakle

ESON CZ – výsekové nástroje pro archový ofset


Pro vyřízení poptávky nebo objednávky je třeba vyplnění všech údajů ve formuláři. Popřípadě pokud to vyžaduje složitost zakázky, zaslat soubor s daty v křivkách v poměru 1:1, nebo okótovaný nákres požadovaných objektů. Dále je třeba zakreslit směr tisku a určit začátek výseku (od okraje plechu (tiskové gumy)).

Bližší informace ohledně zpracování dat viz. propagační materiál dodavatele.

Další informace a ceníky na vyžádání


Ladislav TREMČINSKÝ - provozovna: Purkyňova 998, Úvaly, 250 82
tel./fax: +420 272 650 908 | tel.: +420 281 860 369 | e-mail: tremcinsky@tremcinsky.com